Indeling:

De indeling van de kramen en plaatsen wordt door de organisatie bepaald.

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen, voor zover dit haalbaar is.

Het is uitsluitend in overleg mogelijk uw auto achter de kraam te plaatsen.

Het is niet toegestaan om zonder overleg met de organisatie de kraam of standplaats te verplaatsen.

Het is niet toegestaan om de kraam of standplaats aan derden te verhuren of af te geven.

Er wordt een goede verdeling van de branches gemaakt, waardoor niet alle aanmeldingen geplaatst kunnen worden. U krijgt hierover zo snel mogelijk bericht.

 

Tijden:

De markt begint om 11:00 uur, u kunt vanaf 8:30 opbouwen. U dient voor aanvang van de markt aanwezig te zijn.

De markt duurt tot 17:00 uur. U dient tot het einde te blijven, vroegtijdig vertrek kan alleen in overleg met de organisatie.

U dient de kraam en plaats schoon en opgeruimd achter te laten.

Zeilen:

U dient zelf het zeil op de kraam te leggen, mocht het echt niet alleen lukken, kunt u hulp krijgen van iemand van de organisatie.

Na afloop dient u het zeil weer netjes op de planken van de kraam terug te leggen. Hierop volgt een controle voordat u de markt verlaat.

De prijs van het zeil is bij de huurprijs inbegrepen, bij diefstal wordt de politie ingeschakeld.

Aansprakelijkheid:

De organisatie van de Summerfair kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging van goederen of eigendommen,  inkomstenderving en andere bedrijfsschade.

Voor foodkramen geldt dat gas en elektrische apparatuur goedgekeurd moet zijn.

De standhouder is verantwoordelijk voor zijn kraam tijdens de Summerfair. Wanneer er bijvoorbeeld door weersomstandigheden schade wordt berokkend aan bezoekers door een loshangend zeil, is de standhouder  hiervoor aansprakelijk.

Betaling en Reservering:

Betalingen dienen uiterlijk 7 dagen voor de Summerfair betaald te zijn, anders wordt er geen kraam besteld.

Betalingen op de dag zelf zijn niet mogelijk, daar de markt zonder winstoogmerk georganiseerd wordt. De vrijwilligers kunnen het risico van niet betalen of niet aanwezig zijn, bijvoorbeeld i.v.m. slecht weer, niet dragen.

Bij voorspeld slecht weer kan alleen de huur worden terugbetaald als de kramen nog niet definitief besteld zijn.

Bij slecht weer op de dag zelf wordt de huur niet terugbetaald.